Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Hòa  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 27/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 27/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 26/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 26/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 19/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 19/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 16/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 16/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 15/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 15/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 14/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 14/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 13/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 13/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 12/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 12/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 09/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 09/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 08/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 08/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 07/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 07/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 06/12/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 06/12/2022)

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
451108

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289