Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Hòa  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 04/11/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 04/11/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 03/11/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 03/11/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 02/11/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 02/11/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 01/11/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 01/11/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 31/10/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 31/10/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 20/10/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 20/10/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 19/10/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 19/10/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 12/10/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 12/10/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 07/10/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 07/10/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 06/10/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 06/10/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 05/10/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 05/10/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 03/10/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 03/10/2022)

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
451108

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289