Truy cập

Hôm nay:
142
Hôm qua:
581
Tuần này:
723
Tháng này:
1937
Tất cả:
432356

Ý kiến thăm dò

Con người và truyền thống lịch sử
      Đông Hòa nằm ở phía Tây Nam huyện Đông Sơn, cách thành phố Thanh Hóa 12 km về phía Tây. Là một miền quê có bề dày lịch sử với truyền thống văn hóa phong phú, lâu đời và đặc sắc, truyền thống yêu nước và tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm. Là địa danh đã từng đi vào lịch sử tỉnh Thanh Hó với tên gọi “Đồng Pho”, “Đông Phố”. Trải qua từng thời kỳ phát triển, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Hòa đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, chiến thắng thiên tai, địch họa, cùng cả nước đấu tranh giành và giữ chính quyền, đóng góp nhiều nhất sức người, sức của cho các cuộc kháng chiến cứu nước.
      Ngày 3 tháng 9 năm 1946, chi bộ Tây Sơn, tiền thân của Đảng bộ Đông Hòa được thành lập. Đây là một trong những chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Đông Sơn. Từ đây dưới sự lãnh đạo của chi bộ và Đảng bộ xã, nhân dân Đông Hòa đã cùng nhân dân cả nước vùng lên đấu tranh thực hiện thắng lợi hai cuộc  kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
      Trải qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ và nhân dân Đông Hòa đã đem hết sức người sức của làm tròn nghĩa vụ của hậu phương đối với tiền tuyến, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
      Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Đông Hòa lại một lần nữa nêu cao khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” đóng góp cho tiền tuyến. Với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, tại địa phương nhân dân Đông Hòa đã làm nên kỳ tích “đơn vị nghìn tấn, nghìn con”, là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thâm canh sản xuất nông nghiệp của huyện Đông Sơn, được huyện phát động thành phong trào “Đông Hòa hóa Đông Sơn”.
      Ngày nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, tinh thần lao động cần cù, thông minh, sáng tạo, từng bước đẩy lùi khó khăn, thử thách, phấn đấu vươn lên và đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa quê hương đất nước.
      Tháng 5/2015 Đảng bộ xã Đông Hòa tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ XIX. Đại hội đã đề ra các mục tiêu phương hướng sát đúng trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đặc biệt là trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Thành công của đại hội một lần nữa đã thể hiện sự đoàn kết nhất trí một lòng của toàn thể nhân dân và Đảng viên trong Đảng bộ.
 

Tình hình kinh tế - xã hội

giải quyết tthc