Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Hòa  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.  Phấn đấu đến năm 2025 xã trở thành xã NTM Kiểu mẫu.

II. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”

 

 

III. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Về kinh tế (10 chỉ tiêu)

1.1. Thu nhập bình quân đầu người/ năm đến năm 2025: 61 triệu đồng;

1.2. Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm: 3.600 tấn;

1.3. Tổng diện tích gieo trồng cây trồng năm 2025 là 635 ha; trong đó, diện tích đất gieo cấy lúa hằng năm là 520 ha, năng suất 64,5 tạ/ha;

1.4. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025: 30 ha; số trang trại từ 3ha trở lên: 02 trang trại;

1.5 Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và thủy sản năm 2025 đạt 150 triệu đồng/ha; xây dựng 01 sản phẩm nấm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh.

1.6. Tổng đàn gia súc, gia cầm đến năm 2025: 15.800 con (đàn trâu, bò: 300 con, đàn lợn 500 con, đàn gia cầm 15.000 con).

1.7. Tỷ lệ tăng thu ngân sách hằng năm vượt 12% so với dự toán huyện giao;

1.8. Tổng số doanh nghiệp mới thành lập đến năm 2025: 15 doanh nghiệp;

1.9. Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025: 100%; xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025;

1.10. Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được cứng hóa đạt tiêu chuẩn đến năm 2025: 100%.

2.  Về văn hóa - xã hội (11 chỉ tiêu)

2.1. Tốc độ  tăng dân số tự nhiên hằng năm 0,58%;

2.2. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm 1,5% trở lên; đến năm 2025 không còn hộ nghèo (chỉ còn hộ nghèo bảo trợ xã hội);

2.3. Tỷ lệ hộ cận nghèo đến năm 2025 còn dưới 6%;

2.4. Tỷ lệ tham gia BHYT/ tổng số dân đến năm 2025 trên  95%;

2.5. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025: 100%;

2.6. Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hằng năm: 95%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 8,8%;  

2.7. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa trung bình hằng năm  88%;

2.8. Tỷ lệ công dân đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025 đạt 85%([1]), gia đình đạt tiêu chí kiểu mẫu 80%, thôn đạt tiêu chí kiểu mẫu: 100%.

2.9. Phấn đấu đến năm 2024, 100% trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ II;

2.10. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025: 80% trở lên; trong đó có bằng cấp, chứng chỉ 28% trở lên;

2.11. Số người được giải quyết việc làm mới trong 5 năm đạt 725 người trở lên, trong đó xuất khẩu lao động đạt 220 lao động trở lên.

3. Về môi trường (5 chỉ tiêu)

3.1.Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh, nước sạch đến năm 2025: 100%;

3.2. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 2025: 99%;   

3.3. Tỷ lệ các tuyến đường thôn, ngõ xóm có điện chiếu sáng theo tiêu chuẩn đến năm 2025: 100%;

3.4. Tỷ lệ các tuyến đường thôn, xã được trồng cây xanh đến năm 2025 đạt: 80%;

3.5. Đến năm 2025 số vườn hộ có diện tích từ 300 m2 trở lên đạt chuẩn theo tiêu chí NTM kiểu mẫu là 25 vườn; số hộ chăn nuôi bảo đảm vệ sinh môi trường theo tiêu chuẩn 91% trở lên;

4. Về an ninh trật tự (01 chỉ tiêu)

Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự đến năm 2025: 95%.

5.  Về xây dựng Đảng (2 chỉ tiêu)

5.1. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 18 đảng viên.

5.2. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm: 80% trở lên; không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM, KHÂU ĐỘT PHÁ

1. Các chương trình trọng tâm

- Chương trình 1: Phát triển hạ tầng nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn 2020-2025.

          - Chương trình 2: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

- Chương trình 3: Tăng cường đổi mới, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh .

2. Các khâu đột phá

          - Khâu đột phá thứ nhất: Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng NTM kiểu mẫu trong tiến trình đô thị hóa.

          - Khâu đột phá thứ hai: Cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản - minh bạch - hiệu quả và thân thiện.

- Khâu đột phá thứ ba: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội . 

   

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
451108

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289