Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Hòa  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 29/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 29/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 28/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 28/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 27/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 27/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 26/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 26/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 22/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 22/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 21/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 21/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 20/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 20/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 19/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 19/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 09/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 09/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 06/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 06/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 05/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 05/9/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 31/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 31/8/2022)

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
451108

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289