Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Hòa  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 30/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 30/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 29/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 29/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 26/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 26/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 25/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 25/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 24/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 24/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 23/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (Ngày 23/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 22/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 22/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 19/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 19/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 18/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 18/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 17/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 17/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 16/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 16/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 15/8/2022)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC (ngày 15/8/2022)

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
451108

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289