Truy cập

Hôm nay:
6
Hôm qua:
232
Tuần này:
1059
Tháng này:
1059
Tất cả:
177478

Ý kiến thăm dò

Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đông Hòa nhiệm kỳ 2019 -2024

Ngày 24/12/2018 09:00:00

Sáng 21/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Hòa đã tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019- 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trường Sinh, UV ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo; đồng chí Đặng Xuân Thủy, UV Ban thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ huyện Đông Sơn.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Đông Hòa không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ, trọng tâm là cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Nổi bật như 100% số hộ trong xã ủng hộ và tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, nhân dân hiến hơn 1.856 m2 đất, đóng góp 2380 ngày công, bê tông hóa đường giao thông nông thôn; vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo được 20 triệu đồng. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở được phát huy.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời các đại biểu thảo luận đề ra chương trình hành động cụ thể của MTTQ xã trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, sáng tạp và phát triển", Đại hội đã thống nhất đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đại hội đã thông qua hiệp thương bầu ra 31 đồng chí ủy viên Ủy ban MTTQ xã và bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch MTTQ xã Đông Hòa, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Một số hình ảnh tại Đại hội MTTQVN xã Đông Hòa, nhiệm kỳ 2019 2024
IMG_8400.jpgIMG_8401.jpgIMG_8402.jpgIMG_8399.jpg
Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đông Hòa nhiệm kỳ 2019 -2024

Đăng lúc: 24/12/2018 09:00:00 (GMT+7)

Sáng 21/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Hòa đã tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019- 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trường Sinh, UV ban thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo; đồng chí Đặng Xuân Thủy, UV Ban thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ huyện Đông Sơn.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Đông Hòa không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ, trọng tâm là cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Nổi bật như 100% số hộ trong xã ủng hộ và tích cực tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, nhân dân hiến hơn 1.856 m2 đất, đóng góp 2380 ngày công, bê tông hóa đường giao thông nông thôn; vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo được 20 triệu đồng. Vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở được phát huy.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; về phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời các đại biểu thảo luận đề ra chương trình hành động cụ thể của MTTQ xã trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, sáng tạp và phát triển", Đại hội đã thống nhất đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của MTTQ xã nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đại hội đã thông qua hiệp thương bầu ra 31 đồng chí ủy viên Ủy ban MTTQ xã và bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch MTTQ xã Đông Hòa, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Một số hình ảnh tại Đại hội MTTQVN xã Đông Hòa, nhiệm kỳ 2019 2024
IMG_8400.jpgIMG_8401.jpgIMG_8402.jpgIMG_8399.jpg
Tình hình kinh tế - xã hội