Truy cập

Hôm nay:
86
Hôm qua:
122
Tuần này:
786
Tháng này:
3338
Tất cả:
192389

Ý kiến thăm dò

Huyện Đông Sơn nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Ngày 19/06/2019 00:00:00

Hiện nay, huyện Đông Sơn có 1 đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh, 20 đồng chí báo cáo viên cấp huyện, trên 300 đồng chí là tuyên truyền viên cơ sở. 100 % các báo cáo viên đều có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, huyện Đông Sơn đã tập trung kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, trong đó chú trọng chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn bằng việc tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị giao ban báo cáo hàng tháng, tổ chức cho các báo cáo viên tham gia học tập,nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện. Cùng với đó, ban tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy kịp thời ban hành quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng,đồng thời chủ động tiếp nhận thông tin từ Trung ương và các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên;tạo điều kiện để các báo cáo viên cấp huyện được nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn, trao đổi trực tiếp với những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội ở các ngành, địa phương trong huyện, trong tỉnh, từ đó làm phong phú thêm nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng.Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, huyện Đông Sơn đã tổ chức được 6 hội nghị báo cáo viên với gần 500 lượt người nghe; 5 hội nghị tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến 6500 người nghe và 3 hội nghị nói chuyện thời sự cho hơn 350 người nghe. Công tác biên tập tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên cũng được Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Sơn thực hiện nghiêm túc...
Tin, ảnh: Minh Ánh

Huyện Đông Sơn nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Đăng lúc: 19/06/2019 00:00:00 (GMT+7)

Hiện nay, huyện Đông Sơn có 1 đồng chí là báo cáo viên cấp tỉnh, 20 đồng chí báo cáo viên cấp huyện, trên 300 đồng chí là tuyên truyền viên cơ sở. 100 % các báo cáo viên đều có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, huyện Đông Sơn đã tập trung kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, trong đó chú trọng chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn bằng việc tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị giao ban báo cáo hàng tháng, tổ chức cho các báo cáo viên tham gia học tập,nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện. Cùng với đó, ban tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy kịp thời ban hành quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng,đồng thời chủ động tiếp nhận thông tin từ Trung ương và các sở, ban, ngành của tỉnh và huyện cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên;tạo điều kiện để các báo cáo viên cấp huyện được nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn, trao đổi trực tiếp với những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội ở các ngành, địa phương trong huyện, trong tỉnh, từ đó làm phong phú thêm nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng.Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, huyện Đông Sơn đã tổ chức được 6 hội nghị báo cáo viên với gần 500 lượt người nghe; 5 hội nghị tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến 6500 người nghe và 3 hội nghị nói chuyện thời sự cho hơn 350 người nghe. Công tác biên tập tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên cũng được Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Sơn thực hiện nghiêm túc...
Tin, ảnh: Minh Ánh

Tình hình kinh tế - xã hội