Truy cập

Hôm nay:
202
Hôm qua:
207
Tuần này:
854
Tháng này:
6290
Tất cả:
243851

Ý kiến thăm dò

Hội Khuyến học xã Đông Hòa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 25/12/2020 08:25:00

Sáng 24/12/2020, Hội Khuyến học xã Đông Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Môn - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; các đồng chí thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ, UBMTTQ, trưởng các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức hội đặc thù, hiệu trưởng các trường học, trưởng trạm y tế, giám đốc HTX nông nghiệp, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn và 48 đại biểu đương nhiên và đại biểu được bầu về dự đại hội...


IMG_1162.jpg

Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học xã Đông Hòa đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác khuyến học, khuyến tài, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, toàn xã có 390 hội viên thuộc 8 chi hội khuyến học ở 6 thôn, 2 đơn vị trường học, tăng 200 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Tổng số gia đình đạt "Gia đình học tập" là 650 gia đình; 9 dòng họ đăng ký và đạt danh hiệu "Dòng họ học tập". Từ năm 2015 - 2020, xã Đông Hòa luôn được công nhận danh hiệu "Cộng đồng học tập". Tổng số quỹ khuyến học của toàn xã hiện đạt hơn 360 triệu đồng, trong đó quỹ các chi hội quản lý là 50 triệu đồng, dòng họ 150 triệu đồng, quỹ khuyến học gia đình trên 160 triệu đồng.


IMG_1113.jpg.jpeg

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 15 thành viên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Môn, chủ tịch Hội Khuyến học huyện ghi nhận những kết quả mà Hội khuyến học xã Đông Hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị mà nòng cốt là Hội khuyến học xã cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Kết luận số 49 ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ chính trị khóa 10 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo, về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, duy trì và phát huy tốt vai trò của Chi hội khuyến học ở các thôn và các Ban khuyến học dòng họ. Tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, các tấm gương “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Thùy Linh - VHXH

Hội Khuyến học xã Đông Hòa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đăng lúc: 25/12/2020 08:25:00 (GMT+7)

Sáng 24/12/2020, Hội Khuyến học xã Đông Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Môn - Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; các đồng chí thường vụ Đảng ủy, BCH Đảng bộ, UBMTTQ, trưởng các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức hội đặc thù, hiệu trưởng các trường học, trưởng trạm y tế, giám đốc HTX nông nghiệp, các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn và 48 đại biểu đương nhiên và đại biểu được bầu về dự đại hội...


IMG_1162.jpg

Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học xã Đông Hòa đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác khuyến học, khuyến tài, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, toàn xã có 390 hội viên thuộc 8 chi hội khuyến học ở 6 thôn, 2 đơn vị trường học, tăng 200 hội viên so với đầu nhiệm kỳ. Tổng số gia đình đạt "Gia đình học tập" là 650 gia đình; 9 dòng họ đăng ký và đạt danh hiệu "Dòng họ học tập". Từ năm 2015 - 2020, xã Đông Hòa luôn được công nhận danh hiệu "Cộng đồng học tập". Tổng số quỹ khuyến học của toàn xã hiện đạt hơn 360 triệu đồng, trong đó quỹ các chi hội quản lý là 50 triệu đồng, dòng họ 150 triệu đồng, quỹ khuyến học gia đình trên 160 triệu đồng.


IMG_1113.jpg.jpeg

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 15 thành viên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2020-2025.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thành Môn, chủ tịch Hội Khuyến học huyện ghi nhận những kết quả mà Hội khuyến học xã Đông Hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị mà nòng cốt là Hội khuyến học xã cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Kết luận số 49 ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ chính trị khóa 10 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo, về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, duy trì và phát huy tốt vai trò của Chi hội khuyến học ở các thôn và các Ban khuyến học dòng họ. Tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, các tấm gương “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào khuyến học, khuyến tài.

Thùy Linh - VHXH

Tình hình kinh tế - xã hội

giải quyết tthc