Truy cập

Hôm nay:
140
Hôm qua:
581
Tuần này:
721
Tháng này:
1935
Tất cả:
432354

Ý kiến thăm dò

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG HÒA

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

STT

Họ và tên

Chức vụ - BCH

Chức vụ

1

Lê Đình Thanh

Bí thư Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy

2

Lê Thị Nga

PBTTT Đảng ủy

PBTTT Đảng ủy

3

Mai Văn Hòa

Phó Bí thư

Chủ tịch UBND xã

4

Nguyễn Thị Hương

Ủy viên BTV

CT. UBMTTQ xã

5

Nguyễn Tài Phan

Ủy viên BTV

Phó Chủ tịch UBND xã

6

Nguyễn Đăng Ninh

Ủy viên BCH

Phó Chủ tịch HĐND xã

7

Nguyễn Văn Định

Ủy viên BCH

Chỉ huy trưởng BCH QS xã

8

Lê Quang Thực

Ủy viên BCH

Chủ tịch Hội Nông dân xã

9

Nguyễn Văn Quân

Ủy viên BCH

BT Đoàn xã

10

Lê Bá Sơn

Ủy viên BCH

Trường Công an xã

11

Vũ Thị Hiền

Ủy viên BCH

Chủ tịch Hội Phụ nữ xã

12

Nguyễn Thị Hà

Ủy viên BCH

Phó Chủ nhiệm UBKT ĐU

13

Lê Thị Thoa

Ủy viên BCH

BT chi bộ Chính Bình

14

Lê Thị Thanh

Ủy viên BCH

BT chi bộ Phú Minh

  

Tình hình kinh tế - xã hội

giải quyết tthc