Truy cập

Hôm nay:
133
Hôm qua:
581
Tuần này:
714
Tháng này:
1928
Tất cả:
432347

Ý kiến thăm dò

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 06/12/2019 14:00:00

Trong 02 ngày 5,6/12/2019, Thường trực HĐND xã Đông Hòa phối hợp với UBMTTQ xã tổ chức hội nghị cho đại biểu HĐND xã tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong 02 ngày 5,6/12/2019, Thường trực HĐND xã Đông Hòa phối hợp với UBMTTQ xã tổ chức hội nghị cho đại biểu HĐND xã tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015. Được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã Đông Hòa. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ Mười HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngày 05/12/2019 và sáng ngày 06/12/2019, Thường trực HĐND xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại 03 địa điểm: Thôn Phú Minh, Thôn Thượng Hòa và Thôn Cựu Tự.

Tại buổi tiếp xúc các đại biểu và cử tri về dự hội nghị đã được nghe:

Thường trực HĐND xã Thông báo dự kiến thời gian và nội dung chương trình kỳ họp thứ Mười HĐND xã khóa XIX; Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND xã năm 2019 – chương trình hoạt động năm 2020;
UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2019 – phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Cũng tại buổi tiếp xúc các đại biểu và cử tri đã sôi nổi thảo luận vào các dự thảo báo cáo chuẩn bị trình trước kỳ họp. Như các vấn đề về giao thông thủy lợi, vệ sinh môi trường, công tác quản lý đất đai và sản xuất nông nghiệp.
Thay mặt lãnh đạo UBND xã ông Mai Văn Hòa – Phó bí thư Đảng –Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu, giải trình, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong toàn xã.

Dự kiến kỳ họp thứ Mười HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12/2019.

Thùy Linh – CC VHXH

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 06/12/2019 14:00:00 (GMT+7)

Trong 02 ngày 5,6/12/2019, Thường trực HĐND xã Đông Hòa phối hợp với UBMTTQ xã tổ chức hội nghị cho đại biểu HĐND xã tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trong 02 ngày 5,6/12/2019, Thường trực HĐND xã Đông Hòa phối hợp với UBMTTQ xã tổ chức hội nghị cho đại biểu HĐND xã tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2015. Được sự nhất trí của Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ xã Đông Hòa. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ Mười HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngày 05/12/2019 và sáng ngày 06/12/2019, Thường trực HĐND xã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp tại 03 địa điểm: Thôn Phú Minh, Thôn Thượng Hòa và Thôn Cựu Tự.

Tại buổi tiếp xúc các đại biểu và cử tri về dự hội nghị đã được nghe:

Thường trực HĐND xã Thông báo dự kiến thời gian và nội dung chương trình kỳ họp thứ Mười HĐND xã khóa XIX; Báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND xã năm 2019 – chương trình hoạt động năm 2020;
UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2019 – phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.
Cũng tại buổi tiếp xúc các đại biểu và cử tri đã sôi nổi thảo luận vào các dự thảo báo cáo chuẩn bị trình trước kỳ họp. Như các vấn đề về giao thông thủy lợi, vệ sinh môi trường, công tác quản lý đất đai và sản xuất nông nghiệp.
Thay mặt lãnh đạo UBND xã ông Mai Văn Hòa – Phó bí thư Đảng –Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu, giải trình, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong toàn xã.

Dự kiến kỳ họp thứ Mười HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12/2019.

Thùy Linh – CC VHXH

Tình hình kinh tế - xã hội

giải quyết tthc