Truy cập

Hôm nay:
114
Hôm qua:
581
Tuần này:
695
Tháng này:
1909
Tất cả:
432328

Ý kiến thăm dò

Hội đồng nhân dân xã Đông Hòa tổ chức kỳ họp thứ Mười Hai, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 29/07/2020 15:59:09

Sáng ngày 28/7/2020, Hội đồng nhân dân xã Đông Hòa tổ chức kỳ họp thứ Mười Hai, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Hoài - UV BCH Đảng bộ huyện - Phó chủ tịch HĐND huyện Đông Sơn.

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, ông Nguyễn đăng Ninh - PCT HĐND xã đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp thứ Mười Hai nhằm đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã 6 tháng cuối năm 2020:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của xã tiếp tục ổn định và phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với đánh giá tình hình KT-XH và sự chỉ đạo điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các báo cáo: Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo về kết quả thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười; báo cáo của TT UBMTTQ xã về việc tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười hai, báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2019, báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020.....;

Tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua các Tờ trình: Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu NS năm 2019; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; Tờ trình về việc hỗ trợ cho các thôn xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2022; Tờ trình bổ sung các hạng mục đầu tư công năm 2020; Tờ trình về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 về việc xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Đông Hòa; Tờ trình về việc phê duyệt cơ chế hỗ trợ đặc thù cho thôn khó khăn xây dựng đường giao thông nội dân cư;

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã có nhiều ý kiến tham luận, tập trung vào các vấn đề chính như: Sản xuất nông nghiệp; giao thông thủy lợi; quản lý đất đai, vệ sinh môi trường …Các ý kiến tham luận ghi nhận kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời, nêu, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2020.

Kỳ họp đã được nghe ông Mai Văn Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tiếp thu và giải trình, làm rõ thêm kết quả tình hình KT-XH và sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2020; những nội dung, giải pháp chỉ đạo điều hành và trách nhiệm của UBND xã, các bộ phận chuyên môn trực thuộc UBND xã trong 6 tháng cuối năm 2020.

Kỳ họp đã nhất trí thông qua 07 nghị quyết quan trọng: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NS năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn hỗ trợ cho các thôn xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2022; Nghi quyết phê chuẩn bổ sung các hạng mục đầu tư công năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 về việc xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Đông Hòa; Nghị quyết phê duyệt cơ chế hỗ trợ đặc thù cho thôn khó khăn xây dựng đường giao thông nội dân cư; Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho đồng chí Nguyễn Bá Long.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Mười Hai HĐND xã khóa XIX đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đăng Ninh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp lần này; tóm lược một số kết quả đạt được của xã trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2020. Từ đó quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra trong năm 2020.

Thùy Linh - CC VHXH

Hội đồng nhân dân xã Đông Hòa tổ chức kỳ họp thứ Mười Hai, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 29/07/2020 15:59:09 (GMT+7)

Sáng ngày 28/7/2020, Hội đồng nhân dân xã Đông Hòa tổ chức kỳ họp thứ Mười Hai, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thị Hoài - UV BCH Đảng bộ huyện - Phó chủ tịch HĐND huyện Đông Sơn.

Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, ông Nguyễn đăng Ninh - PCT HĐND xã đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp thứ Mười Hai nhằm đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã 6 tháng cuối năm 2020:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của xã tiếp tục ổn định và phát triển trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với đánh giá tình hình KT-XH và sự chỉ đạo điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thông qua các báo cáo: Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; báo cáo về kết quả thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Mười; báo cáo của TT UBMTTQ xã về việc tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười hai, báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2019, báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020.....;

Tại kỳ họp, HĐND xã đã thông qua các Tờ trình: Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu NS năm 2019; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; Tờ trình về việc hỗ trợ cho các thôn xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2022; Tờ trình bổ sung các hạng mục đầu tư công năm 2020; Tờ trình về việc đề nghị bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 về việc xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Đông Hòa; Tờ trình về việc phê duyệt cơ chế hỗ trợ đặc thù cho thôn khó khăn xây dựng đường giao thông nội dân cư;

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã có nhiều ý kiến tham luận, tập trung vào các vấn đề chính như: Sản xuất nông nghiệp; giao thông thủy lợi; quản lý đất đai, vệ sinh môi trường …Các ý kiến tham luận ghi nhận kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời, nêu, phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2020.

Kỳ họp đã được nghe ông Mai Văn Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tiếp thu và giải trình, làm rõ thêm kết quả tình hình KT-XH và sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã 6 tháng đầu năm 2020; những nội dung, giải pháp chỉ đạo điều hành và trách nhiệm của UBND xã, các bộ phận chuyên môn trực thuộc UBND xã trong 6 tháng cuối năm 2020.

Kỳ họp đã nhất trí thông qua 07 nghị quyết quan trọng: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu NS năm 2019; Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn hỗ trợ cho các thôn xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2022; Nghi quyết phê chuẩn bổ sung các hạng mục đầu tư công năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn bãi bỏ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 về việc xây dựng hệ thống cấp nước sạch xã Đông Hòa; Nghị quyết phê duyệt cơ chế hỗ trợ đặc thù cho thôn khó khăn xây dựng đường giao thông nội dân cư; Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức danh đại biểu HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho đồng chí Nguyễn Bá Long.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ Mười Hai HĐND xã khóa XIX đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đăng Ninh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ họp lần này; tóm lược một số kết quả đạt được của xã trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2020. Từ đó quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra trong năm 2020.

Thùy Linh - CC VHXH

Tình hình kinh tế - xã hội

giải quyết tthc