Truy cập

Hôm nay:
155
Hôm qua:
380
Tuần này:
1089
Tháng này:
12193
Tất cả:
417111

Ý kiến thăm dò

Đại biểu HĐND xã Đông Hòa tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 16/07/2021 16:46:53

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND xã Đông Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong ngày 15/7 và sáng ngày 16/7/2021 các tổ đại biểu HĐND xã đã tiến hành tiếp xúc với cử tri của các thôn trên địa bàn xã.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các tổ đại biểu HĐND đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX; thông báo với cử tri trong xã về dự kiến thời gian kỳ họp thứ hai, HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của xã 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND xã khóa XIX và nghe các cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất trong Nhân dân.

Sáu tháng đầu năm 2021
trong bối cảnh hình dịch bệnh covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế và thực hiện một số nhiệm vụ của địa phương,song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt của Đảng ủy – HĐND – UBND cùng với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp, các ngành và nhân dân đã bước đầu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. Hoàn thành tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm tại các hội nghị tiếp xúc, cử tri trong xã đã kiến nghị với các đại biểu HĐND xã tập trung vào các nội dung như: Vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất ở sau chuyển đổi cho người dân; Về giao thông thủy lợi nội đồng, mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; Cơ chế chính sách trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu; Đề án nước sạch cho nhân dân...

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện các tổ đại biểu HĐND xã đã phát biểu tiếp thu, trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đồng thời sẽ tổng hợp chuyển đến Kỳ họp thứ Hai - Hội đồng nhân dân xã và các cấp, các ngành của xã xem xét giải quyết các đề xuất, kiến nghị của cử tri trong thời gian sớm nhất.
Thực hiện: Thùy Linh - VHXH

Đại biểu HĐND xã Đông Hòa tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 16/07/2021 16:46:53 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai HĐND xã Đông Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong ngày 15/7 và sáng ngày 16/7/2021 các tổ đại biểu HĐND xã đã tiến hành tiếp xúc với cử tri của các thôn trên địa bàn xã.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các tổ đại biểu HĐND đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX; thông báo với cử tri trong xã về dự kiến thời gian kỳ họp thứ hai, HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021 – 2026; Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của xã 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh tại kỳ họp thứ mười ba, HĐND xã khóa XIX và nghe các cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất trong Nhân dân.

Sáu tháng đầu năm 2021
trong bối cảnh hình dịch bệnh covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế và thực hiện một số nhiệm vụ của địa phương,song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt của Đảng ủy – HĐND – UBND cùng với sự nỗ lực quyết tâm của các cấp, các ngành và nhân dân đã bước đầu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì ổn định. Hoàn thành tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm tại các hội nghị tiếp xúc, cử tri trong xã đã kiến nghị với các đại biểu HĐND xã tập trung vào các nội dung như: Vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất ở sau chuyển đổi cho người dân; Về giao thông thủy lợi nội đồng, mương tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp; Cơ chế chính sách trong xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu; Đề án nước sạch cho nhân dân...

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện các tổ đại biểu HĐND xã đã phát biểu tiếp thu, trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đồng thời sẽ tổng hợp chuyển đến Kỳ họp thứ Hai - Hội đồng nhân dân xã và các cấp, các ngành của xã xem xét giải quyết các đề xuất, kiến nghị của cử tri trong thời gian sớm nhất.
Thực hiện: Thùy Linh - VHXH

Tình hình kinh tế - xã hội

giải quyết tthc