Truy cập

Hôm nay:
153
Hôm qua:
346
Tuần này:
1706
Tháng này:
7142
Tất cả:
244703

Ý kiến thăm dò

THÔNG BÁO Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp trong trạng thái “ bình thường mới”

Ngày 14/09/2020 00:09:00

Thực hiện công văn số 2017/CV- BCĐ ngày 11 tháng 9 năm 2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp trong trạng thái “ bình thường mới”. Để đảm bảo ổn định tình hình xã hội, tiếp tục phát triển kinh tế và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp trong trạng thái “ bình thường mới” trên địa bàn xã. Chủ tịch UBND xã yêu cầu các thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid 19 xã, thủ trưởng các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn, trưởng các thôn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.Tiếp tục duy trì hoạt động của BCĐ xã, tổ giám sát cộng đồng xã, thôn , tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch và đảm bảo ổn định tình hình xã hội, tiếp tục phát triển kinh tế; tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, kiểm tra , giám sát, nâng cao ý thức cá nhân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tạo các thói quen, nếp sống văn minh phòng chống dịch.

2.Chỉ đạo, thực hiện rà soát với các công dân trở về từ các vùng dịch:

-Đối với công dân trở về từ các địa phương có dịch đang thực hiện phong tỏa( Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương…): Nếu phát hiện những người trốn khỏi khu vực phong tỏa, cách ly trở về phải thực hiện bắt buộc đưa vào khu cách ly tập trung và xử lý theo quy định; giám sát các dối tượng có liên quan không để dịch lây lan. Những người trở về từ khu vực đang thực hiện phong tỏa khi được phép của cấp thẩm quyền, phải tổ chức cách ly y tế đủ 14 ngày tại nhà theo quy định.

-Đối với công dân trở về từ các địa phương có dịch đã dỡ bỏ phong tỏa ( như Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương…) từ ngày 7/9/2020 đến hết 21/9/2020 phải thực hiện việc khai báo y tế với Tổ giám sát Thôn, BCĐ phòng chống dịch cấp xã và thực hiện nghiêm túc việc theo dõi y tế toàn bộ các thành viên gia đình tại nơi ở trong thời gian 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương. Nếu trở về từ 22/9/2020, phải tổ chức giám sát và cách ly y tế phù hợp theo hướng dẫn chi tiết của Trạm y tế xã.

-Các trường hợp trở về từ địa phương khác: Yêu cầu thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, thông báo cho tổ giám sát và cách ly y tế phù hợp theo hướng dẫn chi tiết của Trạm y tế xã.

3.Các hoạt động tập trung đông người được phép tổ chức, nhưng yêu cầu người tham dự phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và theo dõi sức khỏe.

4.Đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm covid 19 trong trường học, trên các phương tiện ggiao thông công cộng, các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh , dịch vụ,…tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc theo hướng dẫn của ngành y tế.

5.Trạm y tế tiếp tục chú trọng đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm Covid 19 tại trạm và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch cho người dân.

THÔNG BÁO Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp trong trạng thái “ bình thường mới”

Đăng lúc: 14/09/2020 00:09:00 (GMT+7)

Thực hiện công văn số 2017/CV- BCĐ ngày 11 tháng 9 năm 2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp trong trạng thái “ bình thường mới”. Để đảm bảo ổn định tình hình xã hội, tiếp tục phát triển kinh tế và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp trong trạng thái “ bình thường mới” trên địa bàn xã. Chủ tịch UBND xã yêu cầu các thành viên BCĐ phòng chống dịch Covid 19 xã, thủ trưởng các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn, trưởng các thôn thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.Tiếp tục duy trì hoạt động của BCĐ xã, tổ giám sát cộng đồng xã, thôn , tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch và đảm bảo ổn định tình hình xã hội, tiếp tục phát triển kinh tế; tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, kiểm tra , giám sát, nâng cao ý thức cá nhân trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tạo các thói quen, nếp sống văn minh phòng chống dịch.

2.Chỉ đạo, thực hiện rà soát với các công dân trở về từ các vùng dịch:

-Đối với công dân trở về từ các địa phương có dịch đang thực hiện phong tỏa( Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương…): Nếu phát hiện những người trốn khỏi khu vực phong tỏa, cách ly trở về phải thực hiện bắt buộc đưa vào khu cách ly tập trung và xử lý theo quy định; giám sát các dối tượng có liên quan không để dịch lây lan. Những người trở về từ khu vực đang thực hiện phong tỏa khi được phép của cấp thẩm quyền, phải tổ chức cách ly y tế đủ 14 ngày tại nhà theo quy định.

-Đối với công dân trở về từ các địa phương có dịch đã dỡ bỏ phong tỏa ( như Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương…) từ ngày 7/9/2020 đến hết 21/9/2020 phải thực hiện việc khai báo y tế với Tổ giám sát Thôn, BCĐ phòng chống dịch cấp xã và thực hiện nghiêm túc việc theo dõi y tế toàn bộ các thành viên gia đình tại nơi ở trong thời gian 14 ngày kể từ ngày trở về địa phương. Nếu trở về từ 22/9/2020, phải tổ chức giám sát và cách ly y tế phù hợp theo hướng dẫn chi tiết của Trạm y tế xã.

-Các trường hợp trở về từ địa phương khác: Yêu cầu thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, thông báo cho tổ giám sát và cách ly y tế phù hợp theo hướng dẫn chi tiết của Trạm y tế xã.

3.Các hoạt động tập trung đông người được phép tổ chức, nhưng yêu cầu người tham dự phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và theo dõi sức khỏe.

4.Đặc biệt chú trọng đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm covid 19 trong trường học, trên các phương tiện ggiao thông công cộng, các cơ quan, công sở, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh , dịch vụ,…tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc theo hướng dẫn của ngành y tế.

5.Trạm y tế tiếp tục chú trọng đảm bảo an toàn phòng chống lây nhiễm Covid 19 tại trạm và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch cho người dân.

Tình hình kinh tế - xã hội

giải quyết tthc