Truy cập

Hôm nay:
217
Hôm qua:
208
Tuần này:
1902
Tháng này:
8465
Tất cả:
203949

Ý kiến thăm dò

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC( Ngày 22.9.2020)

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC( Ngày 22.9.2020)

Tin tức sự kiện

CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC( Ngày 22.9.2020)CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC( Ngày 22.9.2020)
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC( Ngày 21.9.2020)CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC( Ngày 21.9.2020)
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC( Ngày 18.9.2020)CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC( Ngày 18.9.2020)
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC( Ngày 17.9.2020)CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC( Ngày 17.9.2020)
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC( Ngày16.9.2020)CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC( Ngày16.9.2020)
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC( Ngày16.9.2020)CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC( Ngày16.9.2020)
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC( Ngày15.9.2020)CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC( Ngày15.9.2020)
CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC( Ngày14.9.2020)CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC( Ngày14.9.2020)

An ninh - Quốc phòng

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY

Trong những năm qua, mặc dù Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm nhưng tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn mại dâm, ma túy vẫn diễn biến vô cùng phức tạp, với tính chất ngày càng nghiêm trọng, gây nhức nhối cho xã hội và trở thành nỗi lo của nhiều gia đình.

Tình hình kinh tế - xã hội