Truy cập

Hôm nay:
118
Hôm qua:
581
Tuần này:
699
Tháng này:
1913
Tất cả:
432332

Ý kiến thăm dò

   
                                                
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ ĐÔNG HÒA

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Mail

1

Lê Đình Thanh

BT Đảng uỷ

0963587777

Thanhld.btc.h.uydongson@gmail.com

2

Mai Văn Hoà

CT UBND

0917245268

Maivanhoactdh@gmail.com

3

Lê Thị Nga

PBT TT ĐU

0973735971

ngadmdsth@gmail.com

4

Nguyễn Thị Hương

CT MTTQ

0399299956

nguyenthihuongctdh@gmail.com

5

Nguyễn Tài Phan

PCT UBND

0983474586

taiphan19733@gmail.com

6

Nguyễn Đăng Ninh

PCT HĐND

0915679324

danguydonghoa@gmail.com

7

Lê Bá Sơn

Trưởng CA

0915393981

conganxadonghoa2020@gmail.com

8

Nguyễn Văn Định

CHT BCHQS

0978281837

nguyenvandinhxdh70@gmail.com

9

Lê Quang Thực

CT HND

0981695172

quangthuchtx@gmail.com

10

Vũ Thị Hiền

CT HPN

0356282680

thuhien1590@gmail.com

11

Nguyễn Văn Quân

BT ĐTN

0973039275

doanxadonghoa2017@gmail.com

12

Nguyễn Duy Huy

CT HCCB

0948533326

Duyhuy02@gmail.com

13

Nguyễn Đăng Tính

CC VH-XH

0975741399

dangtinh.ds@gmail.com

14

Nguyễn Thị Phương

CC VP-TK

0399749557

phuonghcntt@gmail.com

15

Lê Thọ Hưng

CC VP-TK

0917517890

Thohung6789@gmail.com

16

Lê Văn Hưng

CC TP-HT

0989504262

L ehung76dm@gmail.com

17

Hoàng Dũng

CC ĐC-XD-NN-MT

0975906423

hdung0903@gmail.com

18

Trần Thị Ngân

CC TC-KT

0362106226

tranthingandt1979@gmail.com

19

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

CC VH-XH

0946362955

nguyenthithuylinhvhxh@gmail.com

20

Nguyễn Thị Hân

CC ĐC-XD-NN-MT

0388719127

handonghoa81@gmail.com

Tình hình kinh tế - xã hội

giải quyết tthc