Truy cập

Hôm nay:
130
Hôm qua:
319
Tuần này:
449
Tháng này:
449
Tất cả:
245229

Ý kiến thăm dò

   ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        XÃ ĐÔNG HÒA                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
(tính tại thời điểm 01/4/2018 )
 
TT
Họ và tên
 
Chức danh
 
Số điện thoại
Mail
 
 
 
 
 
1
Lê Huy Du
BT Đảng ủy
0989846278
huydududh@gmail.com
2
Mai Văn Hòa
CT UBND
0965929628  
       maivanhoaub@gmail.com
3
Nguyễn Đăng Lưu
PCT UBN D
0949016350
Nguyenluu251060@gmail.com
4
Nguyễn Đăng Ninh
PCT  HĐND
0915679324
danguydonghoa@gmail.com
5
Nguyễn Bá Long
PBT Đảng ủy
0983437247
Longba1975@gmail.com
6
Lê Phú Lương
CT MTT
01294907778
luongmtdh@gmail.com
7
Nguyễn Thị Hương
CT HPN
01699299956
nguyenthihuongctdh@gmail.com
8
Nguyễn Văn Quân
BT Đoàn TN
0989486757
Doanxadonghoa2017@gmail.com
9
Lê Nhân văn
CT CCB
0976980842
 
10
Lê Quang Thực
CT HND
0943460888
quangthuchtx@gmail.com
11
Nguyễn Tài Phan
 Trưởng CA
0914069566
Taiphan1971@gmail.com
12
Nguyễn Văn Định
CH trưởng QS
0978281837
Nguyenvandinhxdh@gmail.com
13
Lê Thị Thúy
Kế toán NS
01202092402
Lethithuy3@gmail.com
14
Nguyễn Văn Tý
CC Văn phòng
01675069918
 
15
Nguyễn Thị Phương
 CC Thống kê
01699749557
phuonghcntt@gmail.com
16
Lê Văn Thành
ĐC - Môi trường
0977303105
Khanhthanh0102@gmail.com
17
Nguyễn Thị Hân
CC NN - XD
01688719127
Phuthinh10.2008@gmail.com
18
Nguyễn Đăng Tính
CC CS - XH
0975741399
dangtinhds@gmail.com
19
Lê Lệnh Hùng
 CC Tư pháp - HT
0916844692
lelenhhungdm@gmail.com
20
Nguyễn Thị Thùy Linh
CC VH - XH
0946362955
nguyenthuylinhvhxh@gmail.com

Tình hình kinh tế - xã hội

giải quyết tthc